Kategorie

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Regulamin Sklepu Internetowego

AkordAgd.pl

Artykuły gospodarstwa domowego

§ 1. Ustalenia podstawowe


Sklep internetowy w domenie http://akordagd.pl prowadzony jest przez firmę F.H Akord Hurt-Detal, adres firmy: 34-600 Limanowa, ul. Krótka 14

 

§ 1.1 Ochrona Danych Osobowych

§ 1.2 Dane Osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego http://akordagd.pl  są administrowane i przetwarzane przez firmę F.H Akord Hurt-Detal, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Krótka 14 w celu: Realizacji zamówienia, umowy.

§ 1.3 Dane Osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

§ 1.4 Pozostałe informację dotyczące ochrony danych osobowych zostały umieszczone w zakładce Polityka Prywatności

 

§ 2. Zasady zamawiania produktów

§ 2.1 Zamawianie produktów odbywa się za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://akordagd.pl 

§ 2.2 Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, poprawne wypełnienie formularza z danymi odbiorcy, adresu e-mail, określenie formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki,

§ 2.3 Zaraz po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym do odbiorcy zostanie wysłany e-mail z podsumowaniem zakupów oraz podanymi danymi do faktury oraz wysyłki. 

§ 2.4 Sklep internetowy w domenie http://akordagd.pl jest czynny przez całą dobę w ciągu wszystkich dni w roku. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu pracującym następującym po dniu złożenia zamówienia.

§ 2.5 Firma F.H Akord Hurt-Detal zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieprawidłowo, błędnie lub częściowo niewypełnionych formularzy w tym nie zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez kupującego.

Firma nie będzie realizowała zamówień,

(1) których nie uda się potwierdzić,

(2) jeśli w określonym czasie 7 dni na konto firmy nie wpłynie kwota określona w zamówieniu(przy wyborze płatności Wpłata na Konto),

(3) jeśli przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta(odmowa przyjęcia przesyłki od kuriera) .

§ 2.6 Osoba zamawiająca może korygować złożone zamówienie tylko do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

§ 2.7 Firma F.H Akord Hurt-Detal zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego o tym informowania. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, jak i tych, które zostały potwierdzone.

§ 2.8 Firma F.H Akord Hurt-Detal wystawia dokument sprzedaży Paragon lub na życzenie fakturę VAT na dane odbiorcy pobrane z formularza zamówienia.

§ 3. Koszty wysyłki

§ 3.1 Do zamówienia będą doliczone koszty wysyłki, ich wysokość będzie podana podczas wyboru formy płatności i firmy dostarczającej przesyłkę.

§ 4. Szczegółowe warunki dostarczenia przesyłki


§ 4.1 Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji usługi dostarczenia przesyłki są zależne od firmy kurierskiej, jaką wybrał zamawiający.

Regulaminy dostępne są na stronach internetowych odpowiednich firm kurierskich.

§ 4.2 Firma F.H Akord Hurt-Detal zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.


§ 4.3. W czasie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do zweryfikowania zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jednak, jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub dostarczony towar jest inny niż zamawiany, lub jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli firmę F.H Akord Hurt-Detal telefonicznie kontaktując się pod nr telefonu  603-422-010 

§ 5. Formy płatności:

§ 5.1 Firma F.H Akord Hurt-Detal w swoim sklepie internetowym posiada trzy metody płatności: płatność za pobraniem, płatność przelewem tradycyjnym oraz rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem systemu płatności firmą PAYU - payu.pl.

 

§ 6. Reklamacje i gwarancje

§ 6.1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być zgłaszane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki. Protokół musi posiadać kurier doręczający. Protokół taki musi być sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera, winien zawierać dokładny opis uszkodzenia/braku datę, godzinę i czytelny podpis kuriera.

§ 6.2. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz kopią faktury/paragonu.

§ 6.3. Zakupione towary są objęte gwarancją producenta i/lub dystrybutora.

§ 6.4. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt firmy F.H Akord Hurt-Detal po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki.

§ 7. Zwrot zakupionego towaru

§ 7.1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wysyłając oświadczenie na piśmie na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres mail: sklep@akordagd.pl w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy.


§ 7.2.Przedmioty higieniczne i osobistego użytku użyte przez jedną osobę (nawet jedynie w celu sprawdzenia) nie spełniają już więcej wymogów higienicznych do użycia przez inną osobę. W ten sposób noszą one ślad użycia i ze względów na ochronę zdrowia nie uznajemy takich zwrotów.

  1. Przykłady:
  • korzystanie z talerzy, kubków .itp;
  • testowanie produktu

§ 7.3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon.

§ 7.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający musi odesłać przesyłkę należycie zabezpieczoną w terminie nie przekraczającym 14 dni w stanie nie uszkodzonym i nadającym się do ponownej sprzedaży produkcie. Koszty związane z odesłaniem towaru ponosi kupujący. 

§ 7.5. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku, kiedy towar nie był używany (nie nosi jakichkolwiek śladów używania) oraz jest oryginalnie opakowany. Towar nie podlega zwrotowi, jeśli Zamawiający rozpakował towar lub naruszył plomby zabezpieczające towar.

§ 7.6. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru oraz kosztu przesyłki w jedna strona do klienta (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki zwrotnej), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez F.H Akord Hurt-Detal zwróconego towaru, na rachunek bankowy Zamawiającego.

§ 8. Postanowienia końcowe

Firma F.H Akord Hurt-Detal  zastrzega sobie prawo do:

§ 8.1. Modyfikacji cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

§ 8.2. Wycofania poszczególnych towarów z oferty sklepu internetowego,

§ 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

§ 1. Opis procedury reklamacyjnej:

§ 1.1 Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. 

§ 1.2 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod

adresem sklep@akordagd.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nr zamówienia,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


§ 1.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
§ 1.4 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

§ 1.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§ 2. Adres do reklamacji

§ 2.1 Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

Jednak w przypadku gdy kupujący nie otrzymał listy serwisów,bądź na stronie producenta nie ma takowej informacji należy zwrócić bezpośrednio na adres mailowy naszej firmy: sklep@akordagd.pl w celu uzyskania listy serwisów. 

§ 2.2 Adres do reklamacji: F.H Akord Hurt-Detal, ul. Krótka 14, 34-600 Limanowa


§3.Prawo odstąpienia od umowy:


§ 3.1 W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.


§ 3.2 Aby odstąpić od umowy zawartej w tym sklepie internetowym, należy złożyć Firmie AKORD . stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@akordagd.pl

Informujemy, że w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/ FIRMA

prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14

dniowego zwrotu nie przysługuje.


§ 3.3 Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

POBIERZ 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przesyłkę należy nadać na adres: 


F.H Akord Hurt-Detal

Małgorzata Gawron ,

ul. Stara Wieś 901,

34-600 LimanowaW przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

§ 4. Brak możliwości odstąpienia od umowy:

§ 4.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli F.H Akord Hurt-Detal. wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

2)w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi F.H Akord Hurt-Detal nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie F.H Akord Hurt-Detal nie ma kontroli;

8)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Wszystkie produkty wystawione przez firmę F.H Akord Hurt-Detal są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:§6.1Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy

  • Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


Copyright © 1994 - 2019r. AkordAGD.pl - Garnki, Patelnie, komplety sztućców , wyposażenie kuchni. Wszystkie prawa zastrzeżone. Garaże blaszane

Projekt i wykonanie

strony www limanowa